polyיתרונות הטכנולגיה של מוצרי Polytron

 • מוצרי Polytron מספקים פתרונות ליישומים רבים.
 • כל אחד מהיישומים מביא לתוצאות מוכחות ביישום נכון:
 • חסכון כספי חסר תקדים.
 • יחס עלות-תועלת גבוה ביותר.
 • הכפלת אורך חיי ציוד, רכב, מנועים וחלקי מתכת מכל סוג.
 • הפחתה של כ- 15% בצריכת דלק.
 • הפחתה משמעותית בפליטת גזים.
 • הפחתה בצריכת שמן וחלפים – עד 75%.
 • הקטנה משמעותית בנזק הסביבתי.

יתרונות סביבתיים

לשימוש במוצרי Polytron השפעה סביבתית חיובית:

 • הקטנה של פליטת גזים מזיקים
 • הקטנה בצריכת דלקים ושמנים
 • הגדלת משך שימוש בציוד, חלקים וחלפים.

 


  למידע נוסף ניתן ליצור קשר:

  03-6783362
  050-6808454

  ייעוץ טכנולוגי מתקדם

  שירותים וייעוץ בראיה רחבה אל המחר

  טכנולוגיות מיגון

  פתרונות טכנולוגיים מתקדמים

  טכנולוגיות סיכה

  מפיץ מורשה של מוצרי Polytron בישראל

  שירותי ביטחון

  שירותים נוספים ומידע ברגב בר בע"מ