יריעה בליסטית – מיגון מבנים ממתקפות

 • התקנת יריעה בלסטית (BRF) מאפשרת הגנה מיוחדת מפני פגיעות שונות ומתאימה להתקנה במבנים קיימים או במבנים מתוכננים.
 • להגנה מפני פגיעות הדף ורסס , מותקן על קירות, בניינים ומבנים קונסטרוקטיביים שונים .
 • התקנה ויישום מהירים, לא מקטין את החלל המוגן ולא מצריך היתרי בניה.
 • היריעה מגינה על המבנה ויושביו מפני סקאד, גראד, מרגמות ופגיעות הדף ובליסטיקה מסוגים שונים.


  למידע נוסף ניתן ליצור קשר:

  03-6783362
  050-6808454

  ייעוץ טכנולוגי מתקדם

  שירותים וייעוץ בראיה רחבה אל המחר

  טכנולוגיות מיגון

  פתרונות טכנולוגיים מתקדמים

  טכנולוגיות סיכה

  מפיץ מורשה של מוצרי Polytron בישראל

  שירותי ביטחון

  שירותים נוספים ומידע ברגב בר בע"מ