polyאודות – טכנולוגיית פוליטרון

POLYTRON – MTC Metal Treatment Concentrate

 • חברת רגב בר בע"מ היבואן והמייצג הבעלדי מטעם חברת eptech corp, יצרן המוצר פוליטרון מותג הדגל והמותג המקורי והטוב בעולם.
 • טכנולוגיה מינרלית ייחודית, המהווה את הבסיס למוצרים.
 • יוצרת תהליך כימי-מטלורגי, כאשר באה במגע עם משטחים מתכתיים.
 • יוצרת שינוי מולקולרי בשכבה של 2-5 מיקרון של המתכת.
 • מהפיכה אמיתית בפתרונות לובריקציה.
 • יעילות מוכחת ומבוססת.
 • חברת רגב בע"משווקת את מוצרי Polytron, המיוצרים על ידי חברת Eptech ארה"ב.
 • כתובת אתר היצרן : www.polytron-lubes.com
 • Polytron הינם קו מוצרים רחב, הכולל שמנים, גריז, משפרי דלק (בנזין, סולר,מזוט ,גז ונפט ) ומשפרי שמן יחודיים לכל סוגי המנועים, גנרטורים, תעשיה, חקלאות ספינות,משאיות ורכבים מכל הסוגים.
 • מוצרי Polytron -בעלי האיכות הגבוהה ביותר, מבוסס אך ורק על תרכובת מינרלית, ללא כל רכיבים סינטתיים, פלסטיים או מתכתיים.

יישומים מרכזיים

 • במנועים מכל הסוגים
 • תיבות הילוכים – אוטומטיות וידניות
 • קומפרסורים (מדחסים) ומשאבות אויר
 • ציוד כבד – בניה, חפירה, חציבה ועוד.
 • ציוד ומיכון חקלאי.
 • גנרטורים וציוד אלקטרו-מכני, כלים פנאומטיים.
 • ציוד הרמה וכלי תעבורה מכל סוג, לרבות מתחום האוויר והים.
 • כלי נשק מכל הסוגים.
 • חלקי חילוף ותחזוקה מונעת.
 • כל סוג ציוד הפועל בתנאי סביבה קשים – טמפרטורה, לחות, אבק, חול מים ועוד.
 • לוחות ומערכות חשמל .


  למידע נוסף ניתן ליצור קשר:

  03-6783362
  050-6808454

  ייעוץ טכנולוגי מתקדם

  שירותים וייעוץ בראיה רחבה אל המחר

  טכנולוגיות מיגון

  פתרונות טכנולוגיים מתקדמים

  טכנולוגיות סיכה

  מפיץ מורשה של מוצרי Polytron בישראל

  שירותי ביטחון

  שירותים נוספים ומידע ברגב בר בע"מ