בחינת והתאמת המענה לאיום הייחוס

לאחר ניסיון של שנים בישראל , התמודדות עם איומים הקיימים עקב המציאות,
בחברת רגב בר אנו מציגים את המומחים לביטחון .

חוששים שאינכם ערוכים למצב חירום? לאיום אסטרטגי על הנכס שלכם? על יקיריכם?

צרו קשר למידע נוסף על הדרכה ואנאליזה של המענה לאיום המיוחס לכם.


  למידע נוסף ניתן ליצור קשר:

  03-6783362
  050-6808454

  ייעוץ טכנולוגי מתקדם

  שירותים וייעוץ בראיה רחבה אל המחר

  טכנולוגיות מיגון

  פתרונות טכנולוגיים מתקדמים

  טכנולוגיות סיכה

  מפיץ מורשה של מוצרי Polytron בישראל

  שירותי ביטחון

  שירותים נוספים ומידע ברגב בר בע"מ